Κριτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 115 28 Ιλίσια
Τηλέφωνο: 210 8211811
e-mail: biblia@kritiki.gr
web site: www.kritiki.gr
Θέμις Μίνογλου
Βιβλιοπωλείο: Νευροκοπίου 8 118 55 Αθήνα (Γκάζι) Τηλ.: 210 8211470 Fax: 210 8211487 Διακίνηση: Εκδόσεις Πατάκη Παναγή Τσαλδάρη 38 (πρώην Πειραιώς) 104 37 Αθήνα τηλ: 210 3650000 210 5205600 fax: 210 3650069 e-mail: info@patakis.gr web site: www.patakis.gr