Εκδόσεις Γκοβόστη
Εκδότης
Κ. Γκοβόστης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 73 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3822251
e-mail: cotsos@govostis.gr
web site: www.govostis.gr
Γκοβόστης Κώστας