Πόλις
Εκδότης
Διεύθυνση: Αιόλου 33 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3643382
e-mail: info@polis-ed.gr
web site: www.polis-ed.gr
Νίκος Γκιώνης