Σαββάλας
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 18, 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301251
e-mail: info@savalas.gr
web site: www.savalas.gr
Άγγελος Σαββάλας, Σπύρος Σαββάλας
Αποθήκη: Λεωφ. Δημοκρατίας 69Α Ίλιον 131 22 Αθήνα τηλ.:210 2389160-3 fax: 210 2389164 210 2389677