Ηλίβατον
Εκδότης
Διεύθυνση: Βακτριανής 43, 157 72 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 210 7770249
e-mail: elevatonpublications@yahoo.gr
Γεωργία Τσάκωνα