Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
Εκδότης
Διεύθυνση: Τετραπόλεως 14 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7789125
e-mail: paschalidis@medical-books.gr
web site: www.medical-books.gr
Πασχαλίδης Γεώργιος