Δρόμων
Εκδότης
Διεύθυνση: Σοφ. Βενιζέλου 152 135 62 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλέφωνο: 210 2617648
e-mail: ekdoseisdromon@gmail.com
web site: www.ekdoseisdromon.gr
Μπενάρδος Ζώης