Κλειδάριθμος
Εκδότης
Ιωάννης Φαλδαμής και Σια Ε.Ε.
Διεύθυνση: Στουρνάρη 27β 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5237622
e-mail: sales@klidarithmos.gr
web site: www.klidarithmos.gr
Ιωάννης Φαλδαμής
Βιβλιοπωλείο: Πεσματζόγλου 5, Στοά του Βιβλίου τηλ. 210 3300104