Άλφα Πι
Εκδότης
Διεύθυνση: Ροδοκανάκη 7 821 00 Χίος
Τηλέφωνο: 22710 41287
e-mail: info@alfapibooks.gr
web site: www.alfapibooks.gr
Διακίνηση: "Συμμετρία Α.Ε." Ζαλόγγου 6, Αθήνα τηλ.: 211 1041933 www.symetria.com.gr