Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Δροσερό 421 00 Τρίκαλα
Τηλέφωνο: 24310 29897
e-mail: info@degiorgio.gr
web site: www.degiorgio.gr
Ντετζιόρτζιο Λαυρέντιος