Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 3 100 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3683351
e-mail: archiveI@mfa.gr