Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου
Εκδότης
Διεύθυνση: Νικηφόρου Λύτρα 14 154 52 Π. Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210 6776010
e-mail: library_psy@impanagiotopoulos.gr
Παναγιωτόπουλος Άλκης
Έδρα: Νικολάου Μίληση 3 153 51 Παλλήνη τηλ. 210 6666117 φαξ 210 6669002