Ιατρικές Εκδόσεις Βασιλειάδης
Εκδότης
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 142 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7488774
e-mail: info@vasiliadis-books.gr
web site: www.vasiliadis-books.gr