Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Κομοτηνής 127 185 41 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4831631
web site: imtiie.gr
Διακίνηση & κεντρική διάθεση: "Τσαμαντάκη" Καραολή Δημητρίου 32 185 32 Πειραιάς τηλ: 210 4138114 210 4175814 fax: 210 4224255 e-mail: tsam-bks@otenet.gr web site: www.tsamantakis.gr