Επίκεντρο
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Ναυαρίνου 9 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 256146
e-mail: epikentro@epikentro.gr
web site: www.epikentro.gr
Αλέξανδρος Βαρβούνης
Διεύθυνση Αθηνών: Ασκληπειού 21 106 80 Αθήνα τηλ.: 210 3811077