Ασίνη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηλιοδώρου 2-4 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7520708
e-mail: asini@asini.gr
web site: www.asini.gr
Διακίνηση: "Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου" Γιάννης Νικολόπουλος Ζαλόγγου 9 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3800520 fax: 210 3800529 e-mail: eikostouprotou@otenet.gr