Ψυχογιός
Εκδότης
Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε.
Διεύθυνση: Τατοΐου 121 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 210 2804800
e-mail: info@psichogios.gr
web site: www.psichogios.gr
Ψυχογιός Αθανάσιος
Εμμανουήλ Μπενάκη 13-15 106 78 Αθήνα τηλ.: 210 3602535 φαξ: 210 3640683