Μετά
Εκδότης
Διεύθυνση: Πουλχερίας 4-6 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7245735
e-mail: sakeld@otenet.gr
Κεντρική διάθεση: "ΚΨΜ" Ζωοδόχου Πηγής 55-57 106 81 Αθήνα τηλ: 210 3813838, 210 3839711, 210 3839714 fax: 210 3839713 e-mail: info@kapsimi.gr web site: www.kapsimi.gr