Ωκεανίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 16 & Σόλωνος, 10680, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2160017108
e-mail: info@smirniotakisgroup.gr
web site: http://www.smirniotakis.gr/oceanida/