Κίχλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 39, 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5145933
e-mail: kichli.publishing@gmail.com
web site: https://kichli.com
Γιώτα Κριτσέλη