Αντιγόνη
Εκδότης
Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 4 542 50 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 285688
e-mail: info@antigone.gr
web site: www.antigone.gr
Τρεμόπουλος Μιχάλης
Στην Αθήνα: Καμελιών 26, 154 52 Π. Ψυχικό, τηλ: 210 6711349