Εκδόσεις iWrite
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλίππου 49 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2311 272803
e-mail: info@iwrite.gr
web site: www.iwrite.gr
Αθήνα: Κωλέττη 15 & Εμμ. Μπενάκη Εξάρχεια τηλ.: 211 0126900