Αντίποδες
Εκδότης
Διεύθυνση: Κάλβου 8-10 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6471188
e-mail: ekd.antipodes@gmail.com
web site: www.antipodes.gr
Κώστας Σπαθαράκης