Στέφανος Ν. Γερουλάνος
Ελλάδα


Ο Στέφανος Ν. Γερουλάνος γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο New York University, διευθυντής του Ινστιτούτου Remarque, και εκτελεστικός συνδιευθυντής του Journal of the History of Ideas. Άλλα βιβλία του: An Atheism that Is Not Humanist Emerges in French Thought (2010)· The Human Body in the Age of Catastrophe: Brittleness, Integration, Science, and the Great War (2018, μαζί με τον Todd Meyers)· και Power and Time (2020, επιμέλεια, μαζί με τους Natasha Wheatley και Dan Edelstein).

(Πηγή: "Εκδόσεις Πόλις", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας