Δημήτρης Κ. Γιαννακόπουλος
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Κ. Γιαννακόπουλος είναι Πτυχιούχος Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Διδάκτορας Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε επί μακρόν στέλεχος της Εκπαίδευσης. Ειδικευμένος στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, δραστηριοποιείται ερευνητικά στο πεδίο των σχέσεων του Ελληνισμού με το Δυτικό Κόσμο.
Στο επιστημονικό έργο του περιλαμβάνονται εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, βιβλία και πολλά άρθρα σε έγκριτα περιοδικά. Το 2018 κυκλοφόρησε σε δική του μετάφραση και επιμέλεια το έργο του Antony Black, Political Thought in Europe 1250-1450 (Cambridge 1991), από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Κυριότερες εργασίες του: Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενότητας και η διαχρονικότητά του, Επικαιρότητα 2010, Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου μέσα από την Ιστορία. Επιστημονική επεξεργασία και αναπαράσταση της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Επίκεντρο 2013, Δουκάτο των Αθηνών. Η Κυριαρχία των Acciaiuoli, Βάνιας, 2016, Αναγέννηση και πολιτική νεωτερικότητα Αρρετίνου Λεονάρδου περί Πολιτείας Φλορεντίνων, πρωτότυπη έκδοση, Ηρόδοτος 2018.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση