ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Περισσότερα από 700 βιβλιοπωλεία χρησιμοποιούν συστηματικά τη βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, σε πραγματικό χρόνο (online), για την υποστήριξη της αναζήτησης των βιβλίων και των πωλήσεών τους. Οι πιστοποιημένοι στη Βάση επαγγελματίες του χώρου του Βιβλίου, ενημερώνονται καθημερινά για τις νέες εγγραφές, ώστε να εμπλουτίζουν ιδιωτικές ή εμπορικές βάσεις δεδομένων (π.χ. για ​συστήματα και εφαρμογές e-bookshop ).

Ενημερώνουμε ότι με την έναρξη λειτουργίας της αναβαθμισμένης ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, είναι απαραίτητο όλοι οι βιβλιοπώλες να εγγραφούν εκ νέου ως πιστοποιημένα μέλη, είτε για να συνεχίσουν την υπάρχουσα συνεργασία είτε για να ξεκινήσουν μια νέα συνεργασία. Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και για να γίνει εκ νέου η εγγραφή σας​, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Η εγγραφή προαπαιτείται για την πιστοποίηση των αιτούντων και την υπογραφή σχετικής σύμβασης συνεργασίας, γι' αυτό συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων, εάν δηλαδή πρόκειται για εμπορική ή όχι χρήση. Παρακαλούμε, στο πεδίο "Φορέας" να καταγραφεί η επίσημη επωνυμία της εταιρείας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τοποθέτηση του banner της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, σε κάθε σελίδα του site σας που εμφανίζεται περιεχόμενο από τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, είναι συμβατική σας υποχρέωση και σε περίπτωση μη τήρησης το ΕΙΠ μπορεί να διακόψει την πρόσβαση χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Εγγραφή & Αίτηση Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ


  Επωνυμία της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


  Το ΑΦΜ της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


  Επωνυμία της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


  Η ιστοσελίδα του φορέα ή στην περίπτωση χρήσης των webservices της Βιβλιονέτ,η ιστοσελίδα μέσω της οποίας διατίθενται τα δεδομένα.


  Έχετε συνεργαστεί ξανά με τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ;

  Σύνδεση στη νέα Βάση