Είμαι εκδότης/ συγγραφέας

Αν είστε εκδότης ή συγγραφέας και διαπιστώνετε ελλείψεις στα στοιχεία της βάσης δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες για κάθε τίτλο βιβλίου σας που δεν έχουν καταχωριστεί. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να ενημερώνετε για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες στις υπάρχουσες εγγραφές..

Είμαι βιβλιοπώλης

Επισημαίνεται ότι με την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου BIBLIONET, είναι απαραίτητο όλοι οι βιβλιοπώλες να εγγραφούν εκ νέου ως πιστοποιημένα μέλη, είτε για να συνεχίσουν την υφιστάμενη συνεργασία είτε για να ξεκινήσουν μια νέα συνεργασία. Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για πρόσβαση στη βάση δεδομένων BIBLIONET, παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ.

Εγγραφη