ΕΚΔΟΤΕΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Αν είστε εκδότης και διαπιστώνετε ελλείψεις στα στοιχεία της βάσης δεδομένων, μπορείτε να μας ενημερώσετε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα για κάθε τίτλο βιβλίου σας που δεν έχουν καταχωριστεί και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση: biblionet@hfc.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9225355
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να ενημερώνετε για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες στις υπάρχουσες εγγραφές.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ