Η BιβλιοNET παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της στους επαγγελματίες του βιβλίου, τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, τη δυνατότητα λήψης των δεδομένων της ΒιβλιοΝΕΤ μέσω webservices, για αξιοποίηση σε συστήματα και εφαρμογές.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της ΒιβλιοΝΕΤ θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που ακολουθεί. Η εγγραφή προαπαιτείται για την πιστοποίηση των αιτούντων και την υπογραφή σχετικής σύμβασης συνεργασίας, γι' αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων, αν δηλαδή πρόκειται για εμπορική ή όχι χρήση.


    Επωνυμία της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


    Το ΑΦΜ της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


    Επωνυμία της εταιρίας ή του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπεί ο αιτών.


    Η ιστοσελίδα του φορέα ή στην περίπτωση χρήσης των webservices της Βιβλιονέτ,η ιστοσελίδα μέσω της οποίας διατίθενται τα δεδομένα.


    Έχετε συνεργαστεί ξανά με τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ;