Βιβλίο
Από τα σχόλια στον Θουκυδίδη
Ο βίος και οι ιδέες του

Μετάφραση: Χ. Γ. Ρώμας
Αθήνα
Κύπειρος
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
Κυκλοφορεί
Τιμή: 31.95€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-01-2006)
Περίληψη: