Βιβλίο
Διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής
Γενικό

Μετάφραση: Χριστίνα Βάρδα
Μετάφραση: Αμαλία Παππά
Μετάφραση: Ζήσιμος Χ. Συνοδινός
Φορέας: Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων
Αθήνα
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία
Αριθμός Έκδοσης: 2
2002
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1995
σ. 143
Σχήμα: 30χ21
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Σημειώσεις: Εγκεκριμένο από την Επιτροπό Προτύπων Περιγραφής Στοκχόλμη, Σουηδία, 19-22 Σεπτεμβρίου 1999 Δεύτερη έκδοση: Οττάβα,2000 Διατίθεται δωρεάν.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Η δεύτερη έκδοση του "Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό)", παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Αρχείων στη Σεβίλλη τον Σεπτέμβριο του 2000. Θεραπεύει το μειονέκτημα της πρώτης έκδοσης, αφού είναι διευρυμένη και συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού κειμένου.
Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, στα πλαίσια της Επιτροπής Επιμόρφωσης και της Επιτροπής Ορολογίας, αποφάσισε, σε συνέχεια της πρώτης προσπάθειάς της το 1995, να προχωρήσει στη μετάφραση και αυτής της έκδοσης πιστεύοντας ότι παρέχει ένα εύχρηστο και αρτιότερο εργαλείο.
Το σημερινό ΔΙΠΑΠ (Γ) παρουσιάζει κάποιες αλλαγές ως προς το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, στο πεδίο πλαισίου παραγωγής, το στοιχείο περιγραφής 3.2.3 (ημερομηνίες συγκρότησης της ενότητας περιγραφής) απαλείφθηκε, όπως και στο πεδίο όρων πρόσβασης και χρήσης το στοιχείο 3.4.1 (νομικό πλαίσιο). Στο ίδιο πεδίο, το στοιχείο 3.4.4 (γλώσσα του αρχειακού υλικού) τώρα εμφανίζεται ως 3.4.3 με την προσθήκη της γραφής (γλώσσα/ γραφή των τεκμηρίων). Προστέθηκε επίσης ένα νέο πεδίο, το πεδίο ελέγχου εργασιών περιγραφής (3.7) το οποίο αναλύεται σε τρία επιμέρους στοιχεία (3.7.1: Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου, 3.7.2: Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής, 3.7.3: Χρονολογία (ες) περιγραφής).
Θεωρήσαμε σκόπιμο να εμπλουτίσουμε την παρούσα έκδοση με την προσθήκη ενός ελληνικού παραρτήματος (Παράρτημα Γ). Το πρώτο μέρος του περιλαμβάνει τους όρους των διαφόρων στοιχείων περιγραφής στην αγγλική, γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τρεις αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ΔΙΠΑΠ(Γ) σε αρχεία που φυλάσσονται σε διαφορετικούς αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα: τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ενώ το τρίτο μέρος του παραρτήματος περιλαμβάνει τη σημαντικότερη πρόσφατη βιβλιογραφία που αφορά την αρχειακή περιγραφή και τη διεθνή κωδικοποίηση για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω έρευνα και μελέτη των σχετικών θεμάτων.
Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την πρωτότυπη έκδοση έχουν παραλειφθεί όλα τα κείμενα -δηλαδή ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα από το σύνολο των 12 παραδειγμάτων του πρωτοτύπου και μερικά επιμέρους- που ήταν γραμμένα στα πορτογαλικά, λόγω δικής μας δυσκολίας απόδοσής τους στα ελληνικά. Επίσης, δεν μεταφράσαμε το πολύπλοκο διάγραμμα του Παραρτήματος Α-2 (σελ. 46 της παρούσας έκδοσης) το οποίο επεξηγεί τη σχέση μεταξύ των επιπέδων περιγραφής του ΔΙ.Π.Α.Π. (Γ) και των καθιερωμένων λημμάτων των παραγωγών των αρχείων. Το παράδειγμα όμως που αναφέρεται στο διάγραμμα έχει μεταφραστεί και είναι το υπ' αρ. 3 των σελίδων 62-66).
Αποφασίσαμε, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ε., να μην γίνει τυπογραφική έκδοση της μετάφρασης του νέου ΔΙΠΑΠ(Γ) σε έντυπη μορφή, αλλά το κείμενο να διατίθεται δωρεάν στα μέλη μας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, είτε μέσω του Διαδικτύου (στη νεότευκτη ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.) είτε με φωτοτυπική αναπαραγωγή.

Θέματα: