Βιβλίο
Μαρμάρινα τέμπλα της Άνδρου

Αλεξάνδρας Γουλάκη - Βουτυρά
Γιώργος Καραδέδος
Φωτογράφος: Ηλίας Ηλιάδης
Φωτογράφος: Εμμ. Βουτυράς
Φωτογράφος: Αλεξάνδρας Γουλάκη - Βουτυρά
Φωτογράφος: Γιώργος Καραδέδος
Μετάφραση: Andrew Hendry
Επιμέλεια: Βασιλική Αλτιντζή
Άνδρος
Καΐρειος Βιβλιοθήκη
2001
σ. 289
Σχήμα: 30χ25
Δέσιμο: Πανόδετο
ISBN: 978-960-7709-14-1
Σημειώσεις: Εικόνα εξωφύλλου: Λεπτομέρεια από το τέμπλο του Ταξιάρχη της μονής Αγίας Άνδρου Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με δωρέα του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 65.62€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 14-02-2008)
Περίληψη:

[…] Στην εισαγωγή επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της μαρμαρογλυπτικής στο νησί της Άνδρου, ενταγμένης στα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια της εποχής. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη της εκκλησιαστικής μαρμαρογλυπτικής αναλυτικά, χωρισμένη σε υποκεφάλαια που παρακολουθούν χρονολογικά τις δραστηριότητες των εργαστηρίων στην Άνδρο από τις αρχές του 17ου αιώνα ως τον 20ο αιώνα. Η εξέλιξη παρακολουθείται παράλληλα στο μορφολογικό-στιλιστικό και κατασκευαστικό επίπεδο.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται σε μορφή καταλόγου οι ναοί και οι μονές της Άνδρου, όπου εντοπίστηκαν μαρμάρινα τέμπλά ή υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία εργαστηρίων μαρμαρογλυπτικής . Σχέδια αποτύπωσης και φωτογραφίες συνοδεύουν την παρουσίαση του υλικού. Στον κατάλογο προτάσσονται οι τυπολογίες των τέμπλων για την ευκολότερη προσέγγιση του υλικού. Το βιβλίο κλείνει με ένα γλωσσάριο ειδικών όρων και με γενικό ευρετήριο κύριων ονομάτων, μνημείων και τοπωνυμίων.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)