Βιβλίο
Διχασμένη χώρα
Μια αγγλο - ελληνική τραγωδία


Μετάφραση:
Επιμέλεια:
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 300
ISBN: 978-960-6645-60-0
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 2000. Πρόλογος: Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.43€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: