Βιβλίο
Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960
Συλλογή εγγράφων

Επιμελητής: Βασίλειος Κόντης
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 445
ISBN: 978-960-6645-63-1
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 2003.
Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία
Τιμή: 28.53€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 28-07-2010)
Περίληψη: