Βιβλίο
Ινδιάνοι
Τραγούδι-Ιεροτελεστίες-Μυθικές αφηγήσεις-Η θρησκεία, η ζωή, οι λευκοί


Μετάφραση:
Μετάφραση:
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 301
ISBN: 978-960-88681-9-9 μετάφραση από αγγλικά
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1993.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.04€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: