Βιβλίο
Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚΣΕ στο διάστημα 1953-1977

Επιμελητής: Βασίλης Κόντης
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2006
σ. 344
ISBN: 978-960-6647-67-3
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1999.
Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία
Τιμή: 25.56€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 28-07-2010)
Περίληψη: