Βιβλίο
Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας


Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
σ. 230
ISBN: 978-960-6647-61-1
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 2000.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 19.17€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: