Βιβλίο
Ηθικά Νικομάχεια


Αθήνα
DeAgostini Hellas
2005
ISBN: 978-960-416-362-5
ISBN Σετ 960-416-360-4
Γλώσσα πρωτοτύπου: αρχαία ελληνικά
Αρχαίοι Έλληνες Κλασικοί 6
Α/Α Τόμου: 2
Σημειώσεις: Κυκλοφόρησε στα περίπτερα στην τιμή των 5,95 ευρώ.
Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία
Περίληψη: