Βιβλίο
Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία
Η Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία

Επιμέλεια: Γιάννης Σ. Κολιόπουλος
Επιμέλεια: Ι. Κ. Χασιώτης
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 528
ISBN: 978-960-6645-95-2
Α/Α Τόμου: 1
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1992.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 42.80€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: