Βιβλίο
Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40
Οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Βρετανία

Γιάννης Σ. Κολιόπουλος
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 341
ISBN: 978-960-6645-88-4
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1996.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 20.37€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: