Βιβλίο
Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.)
Περί λύχνων αφάς

Γιάννης Σ. Κολιόπουλος
Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 490
ISBN: 978-960-6645-73-0
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1996.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 27.51€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: