Βιβλίο
Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον


Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 220
ISBN: 978-960-6645-25-9
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1996.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.90€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: