Βιβλίο
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μακεδονίας
15ος - 19ος αιώνας


Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2005
σ. 98
ISBN: 978-960-6645-17-4
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Παρατηρητής", 1993.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 36.21€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-07-2010)
Περίληψη: