Βιβλίο
Μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους και τοπική αυτοδιοίκηση
Συντονισμός και δικτύωση των δομών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Φορέας: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Δημήτρης Απίστουλας
Αθήνα
Εκδόσεις Παπαζήση
2006
σ. 284
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-02-1982-1
Μελέτες 2
Σημειώσεις: Πρόλογος: Ευάγγελος Βενιζέλος. Επανέκδοση: Προσκήνιο, 2002.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 21.30€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-02-2012)
Περίληψη:

Η δικτύωση των ποικίλων δομών και υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και, κατ' επέκταση, ο συντονισμός τους σε συνάρτηση με την εξατομικευμένη προσέγγιση, αποτελούν τον πυρήνα του οργανωτικού-διοικητικού μοντέλου για την άσκηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού κατευθύνουν την οργανωτική διάρθρωση των παρεμβάσεων της κοινωνικής διοίκησης προς το τοπικό επίπεδο. Η καταγραφή και η πρώτη αξιολόγηση των αναγκών, ως προϋπόθεση σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών, αλλά ιδίως η οργάνωση προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών και η εξατομικευμένη προσέγγιση των επιμέρους περιπτώσεων κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελούν προνομιακά πεδία για την ανάδειξη της σημασίας προώθησης της αποκέντρωσης στην κοινωνική πολιτική και διερεύνησης του κοινωνικού ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς τα ζητήματα αυτά είναι συνυφασμένα με ευρύτερα ερωτήματα όσον αφορά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ωστόσο μια σειρά αρχών και κριτηρίων ως προς τη θέση και τις εγγυήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ της "αρμοδιότητάς" τους στα επίμαχα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.