Βιβλίο
Ναρκωτικά
Κατ άρθρο ερμηνεία Ν. 1729/1987 όπως ισχύει. Αποφάσεις ΑΠ ετών 2001-2003: Υποδείγματα δικογράφων: Οδηγός σχετικών υπηρεσιώνΘεσσαλονίκη
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 570
ISBN: 978-960-301-927-5
Σημειώσεις: Πρόλογος: Αν. Κ. Φάκου, Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ.
Εξαντλημένο
Τιμή: 55.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Ο σχολιασμένος κώδικας της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά φιλοδοξεί να συμβάλει στο έργο των νομικών της πράξης, παρέχοντας αναγκαία στοιχεία με τρόπο συστηματικό και εύχρηστο.

Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

1. H πρώτη και βασική ενότητα περιλαμβάνει ερμηνευτικό σχολιασμό κατ’ άρθρο του ν. 1729/1987, όπως αυτός ισχύει σήμερα (συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που επήλθαν με το ν. 3189/2003), καθώς και του άρθρου 21 ν. 2331/1995, με την εξής δομή:

• Κείμενο της ισχύουσας διάταξης με αναφορά όλων των νομοθετικών μεταβολών και των συναφών διατάξεων

• Ειδική βιβλιογραφία/αρθρογραφία για τη συγκεκριμένη διάταξη.

• Εξαντλητικό κατάλογο νομολογίας για τη συγκεκριμένη διάταξη

• Αντικειμενική υπόσταση-ζητήματα άρσης του αδίκου

• Υποκειμενική υπόσταση-ζητήματα καταλογισμού

• Απόπειρα-Συμμετοχή

• Συρροή-Ποινική κύρωση

• Δικονομικά ζητήματα

Η κατά τα παραπάνω ερμηνευτική προσέγγιση υλοποιείται και τεκμηριώνεται με την πλήρη και εξαντλητική κάλυψη της νομολογίας και των σχετικών θεωρητικών απόψεων, καθώς εκτίθενται όλες (κρατούσες και μη) οι νομολογιακές θέσεις και οι απόψεις και διατυπώνονται επιχειρήματα για τις κρινόμενες ως ορθότερες.

2. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το σύνολο των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον Άρειο Πάγο τα έτη 2001-2003 και αφορούν τις διατάξεις του ν. 1729/1987 Και του άρθρου 21 ν. 2331/1995. Τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου - για ευχερέστερη χρήση τους από τον αναγνώστη - συνοδεύουν αναλυτικοί πίνακες με κατανομή των δημοσιευόμενων αποφάσεων κατά έτος, κατ’ άρθρο και κατ’ αντικείμενο. 3. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της διαδικασίας των σχετικών υποθέσεων, όπως αιτήματα του κατηγορουμένου στην προδικασία, απολογητικά υπομνήματα, αιτήσεις για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, αυτοτελείς ισχυρισμούς, αιτήσεις αναιρέσεως. 4. Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει παράρτημα με αναλυτικό κατάλογο υπηρεσιών πρόληψης και απεξάρτησης για κάθε πόλη της χώρας (διευθύνσεις και τηλέφωνα).