Βιβλίο
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοιΑθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 8
2005
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1985
σ. 1079
ISBN: 978-960-301-983-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα συντελέστηκαν ουσιαστικές μεταβολές (: τροποποιήσεις - καταργήσεις - νέες προβλέψεις) τόσο στο χώρο του Ποινικού Κώδικα όσο και σ’ εκείνον των Ειδικών Ποινικών Νόμων. Αυτός ο λόγος επέβαλε την παρούσα –όγδοη κατά σειρά– έκδοση.