Βιβλίο
Ποινολογία
Άρθρα 50-133 ΠΚΕυθύνη Σειράς:
Θεσσαλονίκη
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 7
2005
σ. 702
ISBN: 978-960-301-984-8
Εκδόσεις Ποινικού Δικαίου 3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 58.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Η ριζική μεταβολή του Όγδοου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα για τους ανήλικους με το Ν. 3189/2003 από μόνη της θα αποτελούσε σημαντικό λόγο για την επανέκδοση της Ποινολογίας. Από το χρόνο της έκτης έκδοσης πάντως (2000) και ύστερα έλαβαν χώρα και άλλες επιμέρους νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ενώ επίσης δημοσιεύθηκαν νέες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις και θεωρητικές απόψεις. Η ανάγκη για μια νέα, έβδομη, έκδοση ήταν λοιπόν δεδομένη. Άλλωστε τα αντίτυπα της προηγούμενης έκδοσης είχαν εξαντληθεί.
Καθώς έχουν πια συμπληρωθεί είκοσι χρόνια από την πρώτη έκδοση της ποινολογίας μπορούμε να προσθέσουμε το εξής: αυτό που έχει επιβεβαιωθεί οπωσδήποτε είναι η χρησιμότητα ενός βιβλίου που να καλύπτει εξίσου τις τρεις φάσεις της ποινής και των μέτρων ασφαλείας. Την απειλή τους μέσω της νομοθεσίας, την επιβολή (από ουσιαστική, αλλά και από δικονομική άποψη) και την εκτέλεσή της. Η πρώτη ιδέα για τη σύμπηξη αυτής της ύλης ανήκε στον δάσκαλό μας Γ. Μανωλεδάκη, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε.