Βιβλίο
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών

Όθων Α. Μπουραντάς
Ευθύνη Σειράς: Π. Δ. Ξωχέλλης
Ευθύνη Σειράς: Ν. Π. Τερζής
Ευθύνη Σειράς: Α. Γ. Καψάλης
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 219
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-850-2
Παιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 27
Κυκλοφορεί
Τιμή: 13.71€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η θεματική που πραγματεύεται το παρόν βιβλίο εντάσσεται στο πλαίσιο της "Έρευνας των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση". Ειδικότερα, αντικείμενό του αποτελεί η έρευνα των απόψεων φιλολόγων εκπαιδευτικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου αναφορικά με την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων.
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η σχετική με τη θεματική του βιβλιογραφική επισκόπηση. Γίνεται αναφορά στη θεωρητική συζήτηση και την έως τώρα εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών σε διεθνή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, περιγράφεται η εμπειρία χρήσης των νέων τεχνολογιών στην ελληνική σχολική εκπαίδευση και παρατίθενται ερευνητικά δεδομένα προγενεστέρων ετών αναφορικά με την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η έρευνα. περιγράφονται ο σκοπός, οι υποθέσεις, η μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζονται οι αναλύσεις του υπό έρευνα υλικού κατά ερευνητικό άξονα.