Βιβλίο
Ερωτηματολόγια ιστορίας
ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης
Αθήνα
Σύγχρονη Πένα
Αριθμός Έκδοσης: 2
2007
σ. 384
ISBN: 978-960-7591-55-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 36.68€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-01-2010)
Περίληψη: