Βιβλίο
The Ombudsman in South Eastern Europe

Επιμέλεια: Dimitris Christopoulos
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 283
ISBN: 978-960-15-1437-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 27.52€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: